Day

март 13, 2021
Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки   Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): ПРЕЯ ТРАВЕЛ ЕООД   Общата стойност на заявлението за подкрепа: 2711,90 лв.   Начало: 01.03.2020г. Край: 01.06.2021г.
Виж повече