Общи Условия

Общите условия са неизменна част от всеки договор за Туристическо пътуване с обща цена.

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ПРЕЯ ТРАВЕЛ” ЕООД ЗА ОРГАНИЗИРАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ

1/ Необходими лични документи за включване в организираното пътуване
1.1/ За всички туристи по програми, които включват страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония – валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
1.2/ За туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония – валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
1.3/. За деца под 18 г. – валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите – освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 1 копие следва да се носят по време на екскурзията.
1.4/ Виза – Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма.
Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.
1.5/ Договор за организирано пътуване – сключва се при записване за определена програма.
1.6/ Ваучер за организирано пътуване – получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на екскурзията и заявените допълнителни услуги.
1.7/ Застраховка – Всеки Турист е задължен да има медицинска застраховка по време на пътуване в чужбина без значение дали я закупува от туристическата агенция или се обръща директно към застрахователна компания.
1.8/ Формуляр за лични данни с посочен телефонен номер с активиран роуминг за връзка по време на пътуването или телефон за връзка с близък роднина.
1.9/ За самолетните програми се издава поименен самолетен билет
При неизпълнение на условията от раздел II, т. 1.1. – 1.9., агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.
2/ Цени и начин на плащане
2.1/ НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ – Заплащането може да се извърши в брой или по банков път. В случай на плащане по банков път моля посочете банковата сметка, на която следва да бъде преведена сумата в случай на отказ на изпълнение на услугата. Връщането на сумата на територията на България е за сметка на агенцията, а извън България – за сметка на ТУРИСТА.
2.2/ ДЕПОЗИТ – Записването за пътуване става след внасяне на депозит от 30% от цената на екскурзията или почивката при автобусни екскурзии и 50 % при пътувания със самолет (освен в случаите, когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/почивка) и представяне от ТУРИСТА на необходимите документи и информация в офисите на ТУРОПЕРАТОРА или на представляващия го туристически агент.
2.3/ СРОК ЗА ДОПЛАЩАНЕ: за автобусните програми – най-късно до 16 дни преди датата на отпътуване (освен в случаите, когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/ почивка); за самолетните програми – най-късно до 28 дни преди датата на отпътуване, но не по – късно от деня на издаване на самолетния билет (освен в случаите, когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/ почивка).
2.4/ ПРЕДИ ДА ИЗВЪРШИ ПЛАЩАНЕ ТУРИСТЪТ се е запознал и е приел общите условия на ТУРОПЕРАТОРА. При предплащания /плащания по банков път ТУРОПЕРАТОРЪТ генерира договор с пореден номер, който е валиден и без подписа на ТУРИСТА.
2.5/ ЦЕНИТЕ за всяка екскурзия включват услуги, подробно описани за всяка програма по отделно. В цените за програмите, включващи туристически услуги на територията на ЕС е включен ДДС /Данък добавена стойност/.
2.6/ В срок от 5 до 3 дни преди пътуването ТУРИСТЪТ трябва да се яви в офиса на ТУРОПЕРАТОРА или Турагента, в който е сключен договора или да се обади по телефона, за да му бъде предоставена информация относно деня на тръгването. При записване в последния момент, тя се предоставя при сключването на договора.
2.7/ Цените за екскурзиите /почивките/ са валидни за групи от минимум 40 туристи (освен в случаите, когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/почивка. Всички цени упоменати във валута да се считат за левова равностойност по фиксинга на БНБ и се заплащат в левова равностойност.
2.8/ Договорената цена за екскурзията/почивката може да бъде променяна, в случаите на промяна на стойността на транспортните разходи, в това число на горивото; при промяна размера на таксите, свързани с ползваните услуги по договора/ като летищни, фериботни, пътни такси, чек пойнт и др./, при промяна на обменния валутен курс, относим към договора, в периода на сключването на договора и датата на отпътуване. При промяна стойността на транспортните разходи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото за повишаване на обявената цена според прeдварителната информация по чл.32, като начислява горивна такса, която се прилага, ако настъпи увеличение на горивата по-високо от 5%, сравнено с предходната година, когато са подготвяни цените в сайта
2.9/ В случай, че минималния брой туристи, (освен в случаите, когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/почивка) за осъществяване на пътуването не бъде събран, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да възстанови пълния размер на внесената от ТУРИСТА сума за съответната екскурзия / почивка. ТУРОПЕРАТОРЪТ не заплаща лихви, компенсации или неустойки за пътуване, което не е проведено.
2.10/ Крайният срок за уведомяване на потребителите, в случай че минималният брой туристи за осъществяване на организираното пътуване не е набран, се определя на 7 дни преди датата на отпътуване включително (освен в случаите, когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/почивка). В този случай агенцията възстановява всички внесени суми и не дължи обезщетение или компенсация за анулирането на заявеното пътуване.
3/ Допълнителните услуги, които не са включени в основната цена на организираното пътуване, се заявяват и заплащат допълнително при сключване на договора, но не по-късно от 15 дни, за автобусните програми и 28 дни, за самолетните програми, преди датата на пътуването. Възможностите за тези услуги са описани към всяка програма по отделно. Възможността да се заявят допълнителни услуги след този срок се уточнява в офиса, където се записва ТУРИСТЪТ. Заявяването на допълнителни туристически услуги се явява необходимо условие за тяхното изпълнение. Заплащането на пълната сума за съответната услуга се извършва едновременно със заявяването й. Изпълнението на заявена от Вас допълнителна туристическа услуга е възможно при определени условия и за това е необходимо, след като сте извършили заявка и заплатили желаната от Вас услуга, да получите потвърждение от страна на ТУРОПЕРАТОРА.
ТУРОПЕРАТОРЪТ потвърждава или отказва заявената услуга не по- късно от 7 дни преди датата на заминаване, освен в случаите, когато, на място, по независещи от нас обстоятелства, не може да си изпълнят допълнителните услуги виж раздел ІV, т. 4.
Ако по обективни причини – изчерпани възможности за резервация, липса на свободни местни екскурзоводи, несформиране на минимален брой група за съответната услуга, национални празници и почивни дни и др., услугата не може да бъде извършена, внесената сума за заявената услуга ще бъде възстановена в пълен размер не по-късно от 3 работни дни след датата на пристигане в офиса, където е сключен договорът. В такъв случай, ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи неустойки и компенсации на ТУРИСТА.
4/ На всички туристи се предлага застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“, която е длъжен да има всеки Турист с лимит на отговорност, конкретно посочен за всяка програма. Всеки Турист е задължен да има медицинска застраховка по време на пътуване в чужбина без значение дали я закупува от туристическата агенция или се обръща директно към застрахователна компания. Съществените елементи на застраховката „Помощ при пътуване в чужбина“ се отнасят до следната информация: Застраховката дава възможност на Застрахования да получи висококвалифицирана медицинска помощ при акутно заболяване и/или злополука, както и пакет от допълнителни услуги, чиято цел е да улеснят Неговото пътуване и пребиваване в чужбина. Застраховат се български граждани и чуждестранни лица, временно пребиваващи в България.
Териториалния обхват на застраховката покрива цял свят, с изключение на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования. Застраховката не покрива разходи за стоматологична помощ, медицински разходи за хронични заболявания, разходи при бременност, усложнения при бременност и аборт и други, които не са включени в покритието на застраховката. При пътуване по време на бременност се изисква писмено уверение от лекар, че въпросното лице може да пътува за съответния период и програма. Допълнително може да се застраховате за отказ от пътуване от страна на потребителя, разходите за съдействие, включително, репатриране, както и случаите на злополука, болест, стоматологични услуги и др. За допълнителна информация за тези възможности се обръщайте към лицензирана застрахователна компания „Уника“.
5/ Място на тръгване и място на пристигане. За автобусните и самолетни екскурзии се заминава и пристига от конкретно избрано и посочено в настоящия договор място. Мястото на тръгване и пристигане може да се промени непосредствено преди това по технически причини – демонстрации, стачки и др., за което следва да оставите телефон за уведомление.
6/ Време за изпълнение – Всички обявени часове са в местно време. Всички обявени времена на пристигане са ориентировъчни. Възможни са закъснения, породени от непреодолима сила, форсмажорни или независещи от нас обстоятелства – виж раздел ІV, т. 4. В тези случаи, агенцията не носи отговорност за неконсумирани услуги или загубено време.
7/ Настаняването в хотела става след 14:00 часа, а напускането на стаята е до 10:00 часа. Възможно е ранно настаняване, само при наличност на свободни и почистени стаи, след изричното съгласие на хотела.
8/ Понятията турист, туристически продукт, туристическа агентска дейност, туристически агент, туристически пакет, потребител на организирани пътувания с обща цена, основни туристически услуги и допълнителни туристически услуги се приемат в смисъла на Закона за туризма на Република България.
9/ Терминът “Свободно време” в туристическата програма означава, че през това време персоналът на Туроператора и автобусът не обслужват туристите.
10/ Терминът “Туристическа програма” означава посещаване на туристически обекти с екскурзовод на Туроператора, не задължително с автобус. Екскурзоводът от фирмата няма право да води групата в музеите с платен вход, където това право имат само местни оторизирани екскурзоводи, които при желание от страна на групата могат да бъдат наети срещу допълнително заплащане.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА:

1/ В съответствие с чл. 89, ал.1, от ЗТ когато ТУРОПЕРАТОРЪТ промени значително някоя от основните клаузи на договора, е длъжен – пряко или чрез туристическия агент, да уведоми потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването.
2/ ТУРОПЕРАТОРЪТ е поставил на видно място в офиса си, сертификат от лицензираната застрахователна компания – „Grupama“, с която е сключен застрахователен договор за отговорност на ТУРОПЕРАТОРА.
3/ Да осигури изпълнението на допълнителните услуги, заявени от ТУРИСТА в договора. Допълнителната услуга, която е заявена от ТУРИСТА, се счита за неотменна част от договора, след като бъде потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА, най – късно до 7 дни преди определената в договора дата за отпътуване.

IV. ПРАВА НА ТУРОПЕРАТОРА:

1/ При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата ТУРОПЕРАТОРЪТ, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
2/ При неспазване на сроковете за депозит и доплащане; неспазване на срока на представяне на необходимите документи; нередовни документи или отказ от пътуване от страна на ТУРИСТА независимо от причините, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира организираното пътуване и да удържи неустойки, както следва:
* за автобусни програми: от деня, следващ деня на записването до 61 ден преди датата на заминаване – 10% от цената на екскурзията, от 60 до 42 ден преди датата на заминаване – 35% от цената на екскурзията,
от 41 до 22 ден преди датата на заминаване – 70% от пълната стойност
на екскурзията, от 21 ден до деня на заминаване – 100% от пълната стойност на екскурзията!
* за самолетни програми: от деня, следващ деня на записването до 91 ден преди заминаване – 10% от цената на екскурзията, от 90 ден до деня на издаване на самолетния билет – 35% от цената на екскурзията; от деня на издаване на самолетния билет до 29 ден преди заминаване – 35% от пълната стойност на екскурзията + стойността на самолетния
билет и летищните такси; от 28 ден до деня на заминаване – 100% от пълната стойност на екскурзията + стойността на самолетния билет и летищните такси!
* При отказ от пътуване, заявено с договор в “Последния Момент” или „Last Minute”, се удържа неустойка в размер на цялата внесена сума (освен в случаите, когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/почивка).
* При отказ от пътуване, заявено с договор на „Ранни Записвания” или “Early Booking”, се удържа неустойка в размер на цялата внесена сума (освен в случаите, когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/почивка).
* При отказ от пътуване, заявено с договор на „Специални Промоционални Оферти” или „SPO”, се удържа неустойка в размер на цялата внесена сума (освен в случаите, когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/почивка).
* При отказ от пътуване, заявено с договор за хотелско настаняняване или друга услуга от типа „Невъзвръщаеми” или „Non Refundable”, се удържа неустойка в размер на цялата внесена сума (освен в случаите, когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/почивка).
3/ Смяна на дата за организирано пътуване се счита за отказ от пътуване. В тези случаи влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки. Неявяването на ТУРИСТА на мястото на тръгване, неявяването на ТУРИСТА за интервю в Консулски отдел, когато това е необходимо, или нарушението на срока за доплащане от страна на
ТУРИСТА се счита за отказ от пътуване. В тези случаи в сила влизат посочените неустойки. Всички откази от пътуване се извършват лично, като се представят в писмена форма в офиса, в който е записан ТУРИСТЪТ.
4/ Съгласно Закона за туризма, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:
4.1/ Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
4.2/ Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. По време на пътуването като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограни-чения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без агенцията да носи отговорност и да дължи неустойки за това.
5/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опиянение възпрепятства изпълнението на програмата. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на ТУРИСТА, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.
6/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, избрани, организирани и заплатени от ТУРИСТА по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
7/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително и оставени в стаята на хотела или студиото. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Търсене на забравени вещи се извършва от ТУРИСТА за своя сметка.
8/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не възмездява и не компенсира туристите, които са се отказали от консумацията на отделни услуги или по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги по предварително договорената програма. ТУРОПЕРАТОРЪТ не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън туристическия пакет. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансионат, договорен в туристическия пакет.
9/ Поведение на туристите
* Преди пътуването – ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на агенцията. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение или неустойка за анулацията. На потребителя се връща заплатената до момента сума.
* По време на пътуването – Туристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Може да Ви глобят за изхвърляне на боклук на улицата, пушене или пресичане на необозначено място. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна
анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител – полицай, митнически или граничен служител, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на агенцията. ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение или неустойка за анулацията, в случай че проявата, причинила анулацията, е документирана с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица или туристи.
* По време на движение на автобуса, всеки турист е задължен да пътува седнал. Ако в случай на неизпълнение на това изискване ТУРИСТЪТ претърпи инцидент, всички щети и отговорности са за негова сметка.
При заминаване по туристическа програма в града или мястото, където следва да се нощува, не се изчакват закъснели туристи и на тях не се възстановяват неконсумираните услуги.
При отпътуване за друг град или място закъснели туристи се изчакват до 15 минути. Закъснелите догонват групата или се прибират в България за своя сметка. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани.
10/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които допълват туристическата програма, изпълняват се от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им – билети: самолетни билети, фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети. В тези случаи материална и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
11/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при промяна на стойността на допълнително заплатени транспортни услуги от страна на превозвача, включително летищни и фериботни такси, такси за сигурност на летища, гари и др. транспортни обекти. Промяната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване. При евентуален отказ от пътуване на това основание влизат в сила неустойките от раздел ІV т.2.
12/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при забавяне поради независещи от нас обстоятелства и непреодолими събития.
13/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено или забравено имущество и документи на туристите; при рекламация на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване; при нарушаване на законите на съответната държава от страна на туристите, независимо от това, запознати ли са с тях или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна на турист, който носи пълна материална и морална отговорност, която се установява на място.
14/ В случай, че ТУРИСТЪТ не е извършил плащане или е нарушил условията на записване съгласно общите условия, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право без съгласието на ТУРИСТА, да анулира заявената програма. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ТУРИСТА и не дължи обезщетения или неустойки и на това основание влизат в сила неустойките от раздел ІV т.2.
15/ ОТМЯНА на пътуване от страна на ТУРОПЕРАТОРА. ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото да отмени пътуване, когато:
– не е набран необходимият минимален брой туристи за осъществяване на организирано пътуване;
– това се дължи на непреодолима сила – явления, които не могат да се предвидят или избегнат от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения, като стачки, военнополитически конфликти, терористични действия, природни бедствия, епидемии, гранични неуредици и др.
В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ТУРИСТА и не дължи обезщетения или неустойки, като възстановява всички внесени от ТУРИСТА суми.
При недостигане на минималния брой туристи за организираното пътуване, най – късно до 7 /седем/ дни преди определената в договора дата за отпътуване ТУРИСТЪТ ще бъде незабавно уведомен в писмен вид или чрез обаждане по телефона, оставен във формата за контакти. При поява на непреодолима сила ТУРИСТЪТ ще бъде незабавно уведомен в писмен вид или чрез обаждане по телефона, оставен във формата за контакти.
Внесената сума ще бъде възстановена в пълен размер след представяне на всички издадени документи от офиса, където е записан ТУРИСТЪТ.
16/ В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРЪТ да изпълни услугите съгласно ДОГОВОРА в договорените срокове по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини, той може без съгласието на туристите без да носи отговорност за това да направи следните промени, които ТУРИСТЪТ приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
* Да промени хотела, в който се настаняват туристите, с хотел от същата категория или по – висока при същите условия на настаняване и при същия пансионат;
* Да направи промени в последователността на изпълнението на отделните елементи от програмата;
В тези случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ТУРИСТА и не дължи обезщетения или неустойки.
17/ В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРЪТ да изпълни услугите съгласно ДОГОВОРА в договорените срокове по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини, той има правото да предложи компенсация (замяна) на туристическа услуга, което се приема от ТУРИСТА само в случай, че е съгласен с така направената промяна на програмата на пътуването. Съгласието за компенсация (замяна) на туристическа услуга се изразява само в писмен вид.
В случай, че за изпълнението на така предложената компенсация (замяна) на туристическа услуга е необходимо съгласието на всички туристи от групата, замяната на туристическата услуга влиза в сила единствено в случай, че с нея са съгласни всички пълнолетни туристи от групата без изключение.
В случай, че ТУРИСТЪТ не приема предложената компенсация на туристическа услуга, той има право на обезщетение до пълния размер на стойността на предварително заявената услуга.
В случай, че ТУРИСТЪТ приема предложената компенсация на туристическа услуга с друга, която има същата или по-голяма стойност от предварително заявената услуга, ТУРИСТЪТ изразява своето съгласие в писмен вид и потвърждава, че приема така предложената компенсация (замяна) и няма каквито и да е материални или морални претенции към ТУРОПЕРАТОРА по този повод.
В случай, че ТУРИСТЪТ приема предложената компенсация (замяна) на туристическа услуга с друга, която има по-малка стойност от предварително заявената услуга, ТУРИСТЪТ има право на обезщетение до разликата в стойността на предварително заявената услуга и действително предоставената услуга.
18/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ТУРИСТА при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на ТУРИСТА се възстановяват всички внесени суми с изключение на таксите за виза и сумата за самолетен билет и/или хотелско настаняване, ако има вече закупени такива. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на ТУРИСТА в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква и за което ТУРИСТЪТ е писмено известен или чрез обаждане по телефона, оставен във формата за контакти, програмата се анулира, като влизат в сила обявените неустойки. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби и не възмездява туристите, ако поради тези действия те са пропуснали едни или други услуги от предварително подготвената програма, независимо от пропуснатия обем от услуги.
21/ При отказ от пътуване на лица с чужди паспорти, поради визови или други документални проблеми, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да удържи неустойки, виж раздел ІV, т. 2

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРИСТА:

1/ ТУРИСТЪТ се задължава да спази следните срокове за плащане – виж раздел II, т. 2.
2/ При нанесени щети на ползваните хотели и превозни средства по време на организираното пътуване конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на организираното пътуване, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата.
3/ При неточно изпълнение на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА по време на пътуването и престоя, ТУРИСТЪТ се задължава да уведоми незабавно ТУРОПЕРАТОРА. Уведомяването трябва да се направи в устна, писмена или друга подходяща форма, включително и чрез факс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено. При несъответствие на туристическото обслужване с предварително обявените условия на програмата ТУРИСТЪТ следва незабавно да уведоми в писмен вид екскурзовода, а при индивидуална програма – представителя на приемащата страна, посочен върху ваучера. Служебното лице, получило рекламацията, е задължено да се подпише, като изрично укаже датата на подписването си. Получилите рекламацията се стремят да решат възникналия проблем на място. Ако ТУРИСТЪТ не предяви рекламация по гореописания начин, то след завръщането му неговите претенции няма да бъдат разгледани и уважени. Рекламации се уважават, ако се получат писмено или устно в офиса на ТУРОПЕРАТОРА до 14 дни след приключване на пътуването. Рекламацията се извършва от ТУРИСТА в писмен вид, с прилагането на съответни доказателства за обосноваността на твърденията и исканията, а също и други, имащи отношение към случая документи. Правото на рекламация и/или претенция се упражнява само от засегнатото лице, а не от трето лице. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да отговори в писмен вид до 30 дни след получаване на рекламацията. За рекламации подадени от туриста при нарушаване на общите условия, ТУРОПЕРАТОРЪТ не пристъпва към разглеждането им и не носи отговорност. В тези случаи ТУРИСТЪТ носи самостоятелна имуществена отговорност и няма право на каквито и да е претенции към ТУРОПЕРАТОРА.
5/ При неспазване на задълженията от страна на ТУРИСТА, ТУРОПЕРАТОРЪТ не гарантира изпълнението и качеството на туристическата програма.

VI. ПРАВА НА ТУРИСТА:

1/ ТУРИСТЪТ има право да получава информация по изпълнението на настоящия договор.
2/ Съгласно чл. 89 от Закона за туризма, при евентуална значителна промяна на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА в някоя от съществените му клаузи (като се изключат промените, посочени в раздел ІV, т. 17) в срок от 3 дни от датата, на която е бил писмено уведомен или чрез обаждане по телефона, ТУРИСТЪТ има право:
* да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което отразява тяхното отражение върху цената, или
* да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение. В този случай ТУРИСТЪТ има право да избира една от следните възможности:
– Друго пътуване от същото или по – високо качество, ако има такава възможност. – Пътуване от по – ниско качество. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване.
– Да бъдат възстановени всички платени от ТУРИСТА суми по договора в срок от 7 работни дни от датата на уведомлението за отказ на ТУРИСТА.
3/ Крайният срок, в който ТУРИСТЪТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение за това, за автобусни програми, е 10.00 часа на първия работен за ТУРОПЕРАТОРА ден, следващ деня, в който ТУРИСТЪТ е сключил настоящия договор. Крайният срок, в който ТУРИСТЪТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение за това, за самолетни програми, е 10.00 часа на първия работен за ТУРОПЕРАТОРА ден, следващ деня, в който ТУРИСТЪТ е сключил настоящия договор. Това право е в сила, само в случай, че не са издадени самолетни билети за пътуването и че сключването на договора не е направено в
„Последния Момент”; “Ранни Записвания” или „SPO – Специални Промоционални Оферти”.
4/ Срок, в който потребителят трябва да уведоми ТУРОПЕРАТОРА или туристическия агент, че преотстъпва своето пътуване на трето лице:
4.1. За автобусни програми:
А) без промяна на заявеното настаняване – от деня, следващ деня на записването до 10 дни преди датата на заминаване – без неустойка. От 10 дни до 5 работни дни преди датата на заминаване – ТУРИСТЪТ дължи неустойка в размер на 5 % от стойността на пътуването. След този срок промяна не е възможна.
Б) с промяна на заявеното настаняване – от деня, следващ деня на записването до 61 дни преди датата на заминаване – без неустойка. От 60 дни до 10 работни дни преди датата на на заминаване преотстъпването на трето лице е при възможна замяна на вече резервираната стая. След този срок промяна не е възможна.
4.2 . За самолетни програми: от деня, следващ деня на записването до деня на издаване на самолетния билет без неустойка. Промяна на настаняването или преотстъпване на трето лице след деня на издаване се счита за отказ от пътуване и влизат в сила посочените в ІV. 2. Неустойки
5/ Турист има право да преотстъпи своето пътуване на ДРУГО ЛИЦЕ. В този случай влизат в сила условията, посочени в раздел ІV, т. 2. ТУРИСТЪТ се задължава незабавно да уведоми за това туристическия агент в писмена форма в офиса, където е записан, и заедно с него да представи всички изисквани документи за пътуването. Пътуването не може да бъде преотстъпено на лица, които нямат български паспорт, на лица със здравословни и други проблеми, които могат да попречат на организираното пътуване. Преотстъпването на място в организирано пътуване на ДРУГО ЛИЦЕ изисква сключване на договор със същите условия и ангажименти по пътуването, поети от титуляра до момента.
В случай, че турист преотстъпва своето пътуване на друго лице и от това произтича заплащане на глоби по вече оформени пътнически документи
– самолетни, фериботни или автобусни билети, ТУРИСТЪТ носи отговорност по замяната на тези документи в пълния размер на тези глоби и дължи тяхното заплащане при сключването на договор с ТУРОПЕРАТОРА за организирано пътуване на ДРУГО ЛИЦЕ.
В случай, че турист преотстъпва своето пътуване на лице от противоположния пол и това поражда необходимостта от настаняване в единична стая, то автоматично с прехвърлянето на пътуването ТУРИСТЪТ се задължава с необходимата сума за доплащане. В случай на отказ за заплащане на така възникналото задължение, това се счита за отказ от пътуване и отговорността за това се носи изцяло от ТУРИСТА.
ТУРИСТЪТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРЪТ за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.
6/ При неизпълнение или неточно изпълнение на услуга по договора ТУРИСТЪТ има право да търси отговорност от ТУРОПЕРАТОРА до пълния размер на стойността на неточно изпълнената или неизпълнената услуга по договора в 14 дневен срок от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
7/ ТУРИСТЪТ има право да направи рекламация при следните условия: Рекламацията се предявява в срок от 14 дни след завършване на организирано пътуване в устна или писмена форма в офиса, където е записан ТУРИСТЪТ. За рекламации на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване, агенциите не носят отговорност. При рекламация на услуги, които касаят качеството на хотелска или транспортна услуга, ТУРИСТЪТ се задължава да уведоми веднага екскурзовода на групата и да представи рекламацията в писмен вид, като изрично посочи причината за рекламацията. Така предявената рекламация следва да бъде подписана. В такъв случай екскурзоводът съставя протокол с описание на услугата, предмет на рекламацията, който следва да бъде подписан от него самия, ТУРИСТЪТ и – при хотелска услуга – конкретния подизпълнител – хотелиер, шеф рецепция или администратор; – при транспортна услуга – водач на автобуса или представител на авиопревозвача. В случай, че ТУРИСТЪТ ползва услуга самостоятелно, без екскурзоводско обслужване, протоколът следва да бъде подписан от самия турист и – при хотелска услуга – конкретния подизпълнител – хотелиер, шеф рецепция или администратор; – при транспортна услуга – водач на автобуса или представител на авиопревозвача.
В случай, че причините за неизпълнение на определен елемент от програмата не са били разрешени по време на самата екскурзия, сесъставя протокол, потвърждаващ конкретното обстоятелство, като един екземпляр се оставя на ТУРИСТА. В такъв случай в седем дневен срок след завръщането си ТУРИСТЪТ следва да представи протокол или друг документ в подкрепа на исканата рекламация, подписан от служителя на агенцията.
Рекламациите се разглеждат в срок до 7 /седем/ дни след получаването им.
8/ При пътуване с автобус Туристът има право да носи със себе си багаж от два броя стандартни пътни чанти. Пренасянето на обемисти предмети се допуска само с предварително съгласие на Туроператора и след заплащане на допълнителна такса. Когато пътуването се извършва със самолет , Туристът има право да пренася допустимото от съответната самолетна компания количество багаж. Туроператорът не носи отговорност за багажа на туриста и за неговата цялост.
9/ Туристът няма право да носи със себе си предмети с търговски характер, както и такива, които са обект на митническо ограничение над разрешения брой или обем /напр. цигари, алкохол и др./