ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа):

ПРЕЯ ТРАВЕЛ ЕООД
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 2711,90 лв.
 
Начало: 01.03.2020г.
Край: 01.06.2021г.