Контакти

За връзка с нас:

social-media-2786261_1920

гр. София, ул. Пиротска 126-130

Tel: (+359) 2 465 14 87

E-mail: office@preyatravel.com; preyatravel@gmail.com

FB page: Страницата ни във Фейсбук

Instagram: Страницата ни в Инстаграм

–––––––––––––––––-

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА
Обединена Българска Банка АД
IBAN: BG83 RZBB 9155 1008 7537 64
BIC: RZBBBGSF
Титуляр: Прея Травел ЕООД