Фирмени данни

Прея Травел ЕООД притежава „Удостоверение за регистрация за ТУРОПЕРАТОР и ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ“ № РК-01-7785.

Удостоверение за регистрация

Прея Травел ЕООД притежава Застраховка „Отговорност на ТУРОПЕРАТОРА“ № 13062210000649, валидна до 31.05.2023 г.

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА
Обединена Българска Банка АД

IBAN: BG83 RZBB 9155 1008 7537 64
BIC: RZBBBGSF

Прея Травел ЕООД
гр. София, ул. Ралевица 64
ЕИК: 204722895
М.О.Л: Пенка Иванова