Фирмени данни

Прея Травел ЕООД притежава удостоверение за регистрация за ТУРОПЕРАТОР и ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ № РК-01-7785.

Удостоверение за регистрация

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА
Райфайзенбанк (България) ЕАД

IBAN: BG83 RZBB 9155 1008 7537 64
BIC: RZBBBGSF

Прея Травел ЕООД
гр. София, ул. Ралевица 64
ЕИК: 204722895
М.О.Л: Пенка Иванова